tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie potencjału intelektualnego i gospodarczego regionu poprzez:

 1. intensyfikację badań naukowych na poziomie światowym,
 2. wspieranie przedsiębiorczości, w tym rozwój przedsiębiorczości akademickiej, aby lepiej i szybciej komercjalizować nową wiedzę,
 3. wykorzystanie bazy laboratoryjnej do badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki podjętym działaniom możliwa będzie także współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi, a także wzrost znaczenia polskich ośrodków badawczych w tej dziedzinie. Połączenie funkcji naukowych i przedsiębiorczych w jednym miejscu pozwoli na rozwój sektora rolniczego zgodny z możliwościami i zapotrzebowaniem rynku.

Poprzez swoje działania CBMiB wpłynie na:

1. Wzrost rozwoju biologii molekularnej i biotechnologii

 • na Wydziale Biologii,
 • w Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w innych uniwersytetach miasta Szczecina,
 • w regionie zachodniopomorskim

2. Tworzenie konsorcjów badawczych reprezentujących różne obszary biologii molekularnej i biotechnologii:

 • biologia molekularna
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • genetyka
 • analiza białek
 • badania populacyjne roślin i zwierząt
 • hodowla
 • eliminacja negatywnego wpływu środowiska na organizmy żywe
 • usprawnienie praktyki hodowlanej
 • badania alergologiczne


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Program Regionalny Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: