tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

    Pałac w Małkocinie okolony parkiem wiekowych drzew to doskonałe miejsce na sympozja, konferencje, warsztaty, a także spotkania o charakterze integracyjnym. Małkocin to miejsce twórczych działań i wypoczynku. W drugiej połowie października 2008 roku w pałacu, w podstargardzkim Małkocinie odbyło się spotkanie studentów i wykładowców z różnych, polskich ośrodków naukowych, w ramach cyklu Artes Liberales. Akademia Artes Liberales to nowa forma edukacji akademickiej, która polega na studiowaniu w trybie międzyuczelnianym. Powstała na bazie porozumienia rektorów sześciu najważniejszych i najlepszych, polskich uniwersytetów: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W październikowym spotkaniu dotyczącym zagadnienia "Warunki naturalne i dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-niemieckiego w rejonie Szczecina. Ziemie odzyskane czy wyzyskane" udział wzięli historycy, przyrodnicy i językoznawcy. Wykładom towarzyszyły zajęcia terenowe (np. w Wolińskim Parku Narodowym) oraz różnego rodzaju warsztaty (np. łupanie narzędzi z krzemieni i analiza map lotniczych). Niepowtarzalny urok Zespołu Pałacowo-Parkowego w Małkocinie tworzy niesamowitą atmosferę organizowanych tutaj spotkań.

Kontakt: kierownik obiektu Dorota Witkowska, tel. 91 444 10 88.

(Opracowano na podstawie materiałów pani Magdaleny Gardas)

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: