tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Udział Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich:

I EDYCJA – MAJÓWKA EUROPEJSKA /10-LECIE WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ/ 1.05.2014

Piknik na Jasnych Błoniach pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego połączony z prezentacją Projektów (w tym CBMiB) na stałych stoiskach. CBMiB przygotowało „Namiot Eksperymentów”, gdzie przeprowadzono szereg pokazów i doświadczeń popularnonaukowych typu warsztaty dla zwiedzających w każdej kategorii wiekowej.

Dzień Otwarty w Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii US - 9.05.2014 - odbył się w połączeniu z Wiosną Biologów (zbieżność terminów obu imprez).

Program obejmował: wykłady, warsztaty i pokazy popularnonaukowe dla różnych kategorii wiekowych zwiedzających. Na wszystkich zajęciach były komplety (ilość miejsc limitowana)

II EDYCJA - 08.05.2015 pt. „Nauki biologiczne – szerokie spektrum. Od mikroorganizmów gleby do nowotworów człowieka”

Program obejmował: wykłady, warsztaty i pokazy popularnonaukowe dla różnych kategorii wiekowych, wystawę kilkunastu gatunków roślin owadożernych (rosiczki, dzbaneczniki) oraz owadów i pajęczaków tropikalnych, a także możliwość zwiedzania laboratoriów CBMiB.

Na wszystkich zajęciach z limitowaną liczbą miejsc były komplety.

Odwiedziły nas: 52. osoby

III EDYCJA - 12-13.05.2016 pt. „Innowacyjność w badaniach biologicznych”

(Pierwszy dzień – Wydział Biologii ul. Felczaka/Wąska, drugi dzień – Laboratorium Badań Środowiskowych CBMiB w Małkocinie)

Program obejmował warsztaty mikroskopowe i komputerowe dla różnych kategorii wiekowych, a także możliwość zwiedzania laboratoriów CBMiB z pokazami (na życzenie) możliwości aparatury badawczej stanowiącej ich wyposażenie.

Odwiedziło nas: ok. 20. osób

Oprócz tego CBMiB w latach 2014-2016 w ramach promocji przeprowadziło:

w 2014 r. – na zaproszenie Starosty i Starostwa Powiatowego w Pyrzycach – 17.05.2014 – w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny – warsztaty pt. „Z archiwum chromosomu X” (przygotowała i przeprowadziła Katedra Biologii Komórki oraz Koło Naukowe Biologów Komórki „Matrix”)

w 2015 r – warsztaty pt. ”Wydobądź DNA z banana domowym sposobem” (przygotowała i przeprowadziła Katedra Biologii Komórki) w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu – grudzień 2015 (otrzymaliśmy pisemne podziękowania)

w 2016 r. – warsztaty (jak wyżej) podczas Festynu Rodzinnego we wsi Plecemin gmina Złotów – 23.07.2016 (otrzymaliśmy pisemne podziękowania)

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: