tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Projekt obejmuje zorganizowanie infrastruktury dla realizacji zadań Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii: wyposażenie w infrastrukturę funkcjonalno-badawczą.
W ramach CBMiB funkcjonuje Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki oraz Laboratorium Badań Środowiskowych z kolekcją roślin i bankiem nasion w Małkocinie.

Centrum tworzą Katedry:
- Biochemii
- Biologii Komórki
- Botaniki i Ochrony Przyrody
- Ekologii i Ochrony Środowiska
- Mikrobiologii i Immunologii
- Zoologii Ogólnej

CBMiB stworza możliwość szeroko zakrojonych działań w branży biologii molekularnej i branży biotechnologicznej, przez co wpłynie na rozwój nauki oraz wzrost poziomu nauczania. Ważnym elementem projektu jest stworzenie środowiska dla realizacji projektów innowacyjnych na wysokim poziomie. Nawiązana współpraca z firmami hodowlano-nasiennymi, hodowlanymi, rolniczymi zwiększy innowacyjność w regionie.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Program Regionalny Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić