tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Warunki rekrutacji na studia niestacjonarne („zaoczne”)

W roku akademickim w ramach rekrutacji na kierunek niestacjonarny Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopień planowane jest przyjęcie 30 osób.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia.

Kryterium kwalifikacji: liczba otrzymanych punków – obliczone wg wzoru

W = 0,5O + 0,5Ś

gdzie:

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej I stopnia,

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej I stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona wg zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Biologii, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

Opłata za semestr studiów - 1980 zł

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać telefonicznie: tel. 91 444 1637

Od 15 czerwca 2014 r. szczegółowe informacje znajdą się również na stronie Wydziału Biologii

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: