tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Publikacje afiliowane

2014

 1. Chłopek K., Malkiewicz M., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Myszkowska D., Puc M.: Pyłek topoli w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Alergoprofil, 10 (3):31-35, 2014
 2. Puc M., Rapiejko P., Lipiec A., Woźniak-Kosek A., Modrzyńska K., Kalinowska E., Rapiejko A., Malkiewicz M., Chłopek K., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Kruczek A., Stacewicz A.: Pyłek platana w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Alergoprofil, 10 (3):54-57, 2014
 3. Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Rapiejko P., Lipiec A., Puc M., Chłopek K., Myszkowska D., Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Woźniak-Kosek A., Modrzyńska K., Kalinowska E., Rapiejko A.: Zawartość pyłku jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Alergoprofil, 10(3):36-41, 2014
 4. Malkiewicz M., Chłopek K., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Myszkowska D., Rapiejko P., Lipiec A., Woźniak-Kosek A., Modrzyńska K., Kalinowska E., Rapiejko A.: Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2014 r. Alergoprofil, 10 (3):42-47, 2014
 5. Myszkowska D., Ziemianin M., Czarnobilska E., Puc M., Nowak M., Szymańska A., Malkiewicz M., Chłopek K., Majkowska-Wojciechowska B., Rapiejko P., Lipiec A., Woźniak-Kosek A., Modrzyńska K., Kalinowska E., Rapiejko A., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K.: Analiza sezonów pyłkowych wierzby w wybranych miastach Polski w 2014 r. Alergoprofil, 10 (3):25-30, 2014
 6. Skuza L., Achrem M., Pilecka-Rapacz M., Czerniawski R., Domagała J., Kirczuk L.: Genetic variability of Salmo trutta L. species from the catchment areas of the Drawa and Rega rivers evaluated using RAPD and SSR markers. Polish Journal of Natural Sciences, 29 (2):161-175, 2014
 7. Stasińska M., Sotek Z.: Leccinum variicolor (Basidiomycota: Boletales) in Poland. Acta Mycologica, 49 (1):69-78, 2014

2015

 1. Nawrocka-Grześkowiak U., Skuza L., Szućko I.: Zmienność genetyczna cisa w wybranych rezerwatach Polski. Sylwan 159 (6): 491-497, 2015
 2. Myszkowska D., Piotrowicz K., Ziemianin M., Chłopek K., Dąbrowska-Zapart K., Kasprzyk I., Grewling Ł., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Nowak M., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Weryszko-Chmielewska E.: Grass pollen seasons in Poland against a background of the meteorological conditions. Acta Agrobot 68 (4): 357-365, 2015
 3. Kruczek A., Puc M., Stacewicz A., Wolski T.: The threat of allergenic airborne trees pollen to pollinosis sufferers in a rural area (Western Pomerania, Poland). ActaAgrobot 68 (4): 325-331, 2015
 4. Puc M., Wolski T., Câmara Camacho I., Myszkowska D., Kasprzyk I., Grewling Ł., Nowak M., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Chłopek K., Dąbrowska-Zapart K., Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Malkiewicz M., Grinn-Gofroń A., Stacewicz A., Kruczek A., Borycka K.: Fluctuation of birch (Betula L.) pollen seasons in Poland. Acta Agrobot 68 (4): 303-313, 2015
 5. Grewling Ł., Kasprzyk I., Borycka K., Chłopek K., Kostecki Ł., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Myszkowska D., Nowak M., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Stawińska M., Balwierz Z., Szymańska A., Smith M.,Sulborska A., Weryszko-Chmielewska E.: Searching for a trace of Artemisia campestris pollen in the air. Acta Agrobot 68 (4): 399-404, 2015
 6. Kalinka A., Sramkó G., Horváth O., Molnár A., Popiela A.: Chromosome numbers of selected species of Elatine L. (Elatinaceae). Acta Soc Bot Pol IN PRESS, 2015
 7. Skuza L., Demska M., Adamczyk A.: Barkoding DNA jako nowoczesne narzędzie biologii molekularnej. Postępy Biologii Komórki 42 (4): 621-632, 2015
 8. Skuza L., Filip E., Szućko I.: Intergenic spacer length variability in cultivated, weedy and wild rye species. De Gruyter Open Life Sci 10: 175-181, 2015

2016

 1. Skuza L., Keszka S., Panicz R., Śmietana P.: Molecular characterization of the noble crayfish (Astacus astacus L.) population from Pomeranian lakes (north-western Poland) based on mitochondrial DNA. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 417, 13, 2016
 2. Czerniawski R., Sługocki Ł., Kowalska-Góralska M.: Diurnal changes of zooplankton community reduction rate at lake outlets and related environmental factors. PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0158837; July 8, 2016, 1-15
 3. Szenejko M., Śmietana P., Stępień E.: Genetic diversity of Poa pratensis L. depending on geographical origin and compared with genetic markers. Peer J 4:e 2489, 2016
 4. Bańkowska A., Kłosowska M., Gadawski P., Michoński G., Grabowski M., Pešić V., Zawal A.: Oviposition by selected water mite (Hydrachnidia) species from Lake Skadar and its catchment. DE GRUYTER, Biologia, 71/9: 1027-1033, 2016 /Section Zoology/
 5. Sotek Z., Stasińska M., Malinowski R., Meller E., Grzejszczak G., Kurnicki B.: Distribution and habitat properties of Carex pulicaris and Pedicularis sylvatica at their range margin in NW Poland. Acta Soc. Bot. Pol., 85(3): 3507, 2016
 6. Nowakowska A., Tarasiuk J.: Comparative effects of selected plant polyphenols, gallic acid and epigallocatechin gallate, on matrix metalloproteinases activity in multidrug resistant MCF7/DOX breast cancer cells. Acta Biochimica Polonica, 63(3): 571-575, 2016
 7. Puc M., Kotrych D., Rapiejko P., Lipiec A., Stacewicz A., Chloupek A., Jurkiewicz D., Siergiejko G., Świebocka E.M., Kompowska A.: Ragweed pollen season in the cities of northern Poland in 2016. Medical Aerobiology, Alergoprofil, 12(4): 178-181
 8. Sramkó G., Molnár A., Tóth J.P., Laczkó L., Kalinka A., Horváth O., Skuza L., Lukács B.A., Popiela A.: Molecular phylogenetics, seed morphometrics, chromosome numer evolution and systematics of European Elatine L. (Elatinaceae) species. Peer J, 4: 2800; DOI 10.7717/peerj.2800, 2016
 9. Żwierełło W., Maruszewska A., Nowak R., Kostrzewa-Nowak D., Tarasiuk J.: DNA damage induced by NADPH cytochrome P450 reductase-activated idarubicin in sensitive and multidrug resistant MCF7 breast cancer cells. Pharmacological Reports, 69 (2017): 185-195, available online 4 october 2016
 10. Stasińska M., Sotek Z., M. Ruszkiewicz – Michalska, B. Białecka. 2016, Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new record to Poland. Nova Hedwigia 103 (1) · March 2016.
 11. Puc M., Kotrych D., Rapiejko P., Lipiec A., Bihun M., Stacewicz A., Świebocka E.M., Siergiejko G., Jurkiewicz D.: The analysis of grass pollen season in northern Poland in 2016. Medical Aerobiology, Alergoprofil, 12(4): 186-189
 12. Panicz R., Keszka S., Rybczyk A., Zawal A. Molecular study of Prussian carp – an invasive species in the lakes of the Leszno Lakeland. Acta Biologica, 23:47-54, 2016
 13. Aleksandrowicz O., Zawal A., Śmietana P. Ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae) of the Karsiborska Kępa reserve. Acta Biologica, 23:5-13, 2016
 14. Tokarz-Deptuła B., Niedźwiedzka-Rystwej P., Trzeciak-Ryczek A., Pępiak A., Deptuła W. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits. Acta Biologica, 23:127-138, 2016
 15. Więcław H., Kurnicki B., Bihun M., Białecka B., Koopman J. 2016, Carex section Racemosae (Cyperaceae) in Europe: morphological diversity, taxonomy and phylogenetic relationships. Botanical Journal of The Linnean Society (w druku).
 16. Popiela A., Łysko A., Białecka B., Bihun M., Sramko G., Staroń W., Wieczorek A., Molnar A. 2016, Seed morphometric characteristics of European Elatine L. species. PeerJ (w druku).

 

 

Afiliowany udział w konferencjach:
2013

 1. 5th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech, 8-11 X 2013.
  • I. Szućko, S. Rogalska: Evaluation of the the nucleotide sequences of DNA rearrangments in wheat-rye hybrids using ISSR-PCR, IRAP-PCR, REMAP-PCR, „ITAP-PCR”
  • L. Skuza, E. Filip, I. Szućko: Intergenic Spacer Length Variability in Cultivated, Weedy and Wild Rye Species,
 2. Konferencja pt. „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, Kórnik-Poznań 21-23 X. 2013.
  • U. Nawrocka-Grześkowiak, L. Skuza, I. Szućko: Zmienność cisa w wybranych rezerwatach Polski
  • I. Szućko, S. Rogalska: Evaluation of the nucleotide sequences of DNA rearrangments in wheat-rye hybrids using „ITAP-PCR”
 3. Wylęgarnia 2013
  • L. Skuza, M. Achrem, L. Kirczuk , J. Domagała, M. Pilecka – Rapacz: Wstępna analiza polimorfizmu siei wędrownej (Coregonus lavaretus) ze zlewni Odry.
 4. XVIIth Gliwice Scientific Meetings 2013, November 15-16
  • R. Nowak, D. Kostrzewa-Nowak, J. Tarasiuk: Effect of reductive activation of idarubicin by NADPH cytochrome P450 reductase on its intracellular accumulation in sensitive and multidrug resistant  MCF7 breast cancer cells. /43/
  • A. Nowakowska, J. Tarasiuk: Effect of selected polyphenols, gallic acid and epigallocatechin gallate, on matrix metalloproteinases activity in sensitive and multidrug resistant MCF7 breast cancer cells. /44/

2014

 1. Ninth International Conference of Anticancer Research, Sithonia, Greece, October 6-10, 2014
  • R. Nowak, W. Żwierełło, D. Kostrzewa-Nowak, J. Tarasiuk: Effect of reductive activation of antitumour anthracycline drugs by NADPH cytochrome P450 reductase on their intracellular accumulation in sensitive LOVO and multidrug resistant LOVO/DX colon cancer cells. Abstracts of the Ninth International Conference of Anticancer Research, Anticancer Research 34: 642, p. 6200-6201.
 1. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego „Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi”
 • Stasińska M., Sotek Z.: Russula torulosa (Basidioycota: Russulales), nowy dla Polski gatunek gołąbka. Streszczenia referatów i posterów: 176-177

2015
Sympozjum Aerobiologiczne „Pyłek roślin wśród nas. Aspekty fenologiczne i zagrożenie alergenami pyłkowymi”, Szczecin, 29-30.05.2015

 • Kruczek A., Stacewicz A., Puc M.: Fenologia kwitnienia i charakterystyka stężeń pyłku Alnus L., Corylus L. i Betula L. w powietrzu atmosferycznym Szczecina i Gudowa (Pojezierze Drawskie) w sezonie 2013. Streszczenia: 31-33
 • Puc M., Kruczek A., Stacewicz A., Wolski T. Trendy liniowe wybranych cech sezonu pyłkowego roślin alergennych w Szczecinie. Streszczenia: 45-46
 • Bosiacka B., Grinn-Gofroń A., Puc M., Piotrowska-Weryszko K., Weryszko-Chmielewska E.: Techniki ordynacji bezpośredniej: wybór, wykorzystanie, interpretacja wyników w badaniach aerobiologicznych. Streszczenia: 50-52

 

 

Projekty badawcze i umowy o współpracy

2014
Porozumienie z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – realizacja projektu badawczego: „Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.)
2015
Współpraca z przedsiębiorstwami
1. Umowa Nr 1/P/2015 z przedsiębiorstwem Laboratorium QSC LAB w Szczecinie – realizacja tematu badawczego dot. badań bakteriofagów F-specyficznych i somatycznych oraz bakterii z grupy E. coli i bakterii z rzędu Chlamydiales w próbach wody
2. Umowa Nr 6/I/2015 z firmą PHU Locusta Krzysztof Demeniuk – o współpracy w zakresie działań promocyjnych CBMiB
Współpraca z instytucjami naukowymi
1. Umowa Nr 1/I/2015 z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie – realizacja projektu badawczego „Analiza molekularna raka szlachetnego z jezior Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”
2. Umowa Nr 2/I/2015 z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu – realizacja projektu badawczego „Wpływ nano pierwiastków na wybrane elementy ekosystemu”
3. Umowa Nr 3/I/2015 ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych -realizacja badań „Określenie wpływu nawożenia i temperatury na cechy morfologiczno-anatomiczno-fizjologiczne wybranych roślin warzywnych (kapustnych)”
4. Umowa Nr 4/I/2015 z Katedrą Botaniki Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – realizacja projektu badawczego „Analizy palinologiczne i badania molekularne alergenów środowiskowych”
5. Umowa Nr 5/I/2015 z Uniwersytetem Rzeszowskim – realizacja projektu badawczego „Badania molekularne w biologii środowiskowej”

2016
Współpraca z przedsiębiorstwami
1. Umowa Nr 1/P/2016 z Firmą AntyMucha – rośliny owadożerne i owady tropikalne Mateusz Paździurek w Szczecinie o współpracy w zakresie realizacji prac hodowlanych nad roślinami owadożernymi oraz działań promocyjnych i edukacyjnych CBMiB
2. Umowa Nr 2/P/2016 z Kliniką Zwierząt Domowych dr Andrzej Pępiak/ZCEW w Szczecinie o współpracy w zakresie realizacji tematu badań immunologiczno-hematologicznych u zwierząt w zakażeniach wirusowych o przebiegu gwałtownym i ostrym
Współpraca z instytucjami naukowymi
1. Umowa Nr 1/N/2017 ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian COBORU w Szczecinie o współpracy w zakresie realizacji badań nt. określenia wpływu nawożenia i temperatury na cechy morfologiczno-anatomiczno-fizjologiczne wybranych roślin warzywnych (kontynuacja badań)
2. Umowa Nr 2/N/2016 z Katedrą Botaniki Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o dalszej realizacji projektu badawczego pt. „Analizy palinologiczne i badania molekularne alergenów środowiskowych”
3. Umowa Nr 3/N/2016 z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu badawczego dotyczącego ochrony czynnej raka szlachetnego i norki europejskiej
4. Umowa Nr 4/N/2016 z Katedrą Biologii Medycznej Wydz. Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o realizacji projektu badawczego nt. stanu zagrożenia ptaków z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przez pasożytnicze Metazoa
5. Umowa z Katedrą Ekologii i Biologii Środowiska Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kontynuacji realizacji projektu badawczego „Badania molekularne w biologii środowiskowej”


Wyszukiwarka

Odwiedź nas: