tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

 

Wybrany sprzęt zakupiony w ramach projektu CBMIB, dostępny do wykorzystania przez wszystkich pracowników Wydziału Biologii i innych chętnych:

Laboratorium Badań Środowiskowych Małkocin

 • Mikroskop elektronowy skaningowy
 • Mikroskop stereoskopowy
 • Homogenizator
 • Koncentrator próżniowy
 • Spektrofotometr UV-Vis
 • Chromatograf cieczowy HPLC
 • Płatkarka do lodu ze zbiornikiem do   lodu
 • System odwróconej osmozy

Katedra   Biochemii

 • Automatyczny system do konfokalnego i   epifluorescencyjnego obrazowania żywych komórek w czasie rzeczywistym wraz z   integralnym oprogramowaniem do analizy obrazu
 • System do detekcji kwasów nukleinowych   w czasie rzeczywistym RT-PCR
 • Systemy do elektroforezy kwasów nukleinowych i   białek
 • Wielofunkcyjny czytnik płytek

Katedra Botaniki   i Ochrony Przyrody

 

 • Mikroskop stereoskopowy na wysięgniku
 • Zestaw optyczno - mikroskopowy do badań grzybów
 • Czytnik mikropłytek

Katedra Zoologii   Ogólnej

 

 • Sonda do pomiaru i rejestrowania   parametrów fizykochemicznych wody z czujnikiem
 • Kolorymetr do analizy fizykochemicznej   wody z reaktorem do mineralizacji prób wody
 • Mikrotom do mikroskopii świetlnej
 • Mikroskop świetlny do analizy   plemników
 • Mikroskop świetlny do makroobiektów z   aparatem cyfrowym

Katedra Biologii   Komórki

 • Bioanalizator
 • System do homogenizacji próbek
 • Mikroskop fluoroscencyjny
 • System otrzymywania wody ultraczystej   do analiz molekularnych
 • Aparat   do Real-Time PCR
 • System do dokumentacji żeli   znakowanych fluoroscencyjnie i chemiluminescencyjnie
 • Szybkoobrotowa wirówka z chłodzeniem i   oprzyrządowaniem
 • Zestaw do elektroforezy 2d wraz z   oprogramowaniem, komorą do barwienia i robotem do wycinania prążków z żelu do   pracy z materiałem biologicznym o różnej objętości

Katedra Mikrobiologii

Katedra   Immunologii

 • Zestaw do inkubacji wyposażony w inkubatory z   wytrząsaniem i funkcją chłodzenia z oprzyrządowaniem
 • Zestaw   do analizy materiału genetycznego oraz do magazynowania i odtwarzania danych
 • Zestaw do oceny testu ELISA m.in. z wbudowaną   wytrząsarką i inkubatorem oraz możliwością odczytu płytek z filtrami, płuczką   i oprzyrządowaniem
 • Mikroskop odwrócony z wyposażeniem  
 • Homogenizator ultradźwiękowy z wyposażeniem
 • Spektrofotometr z oprogramowaniem do analiz DNA i   RNA
 • Program CLC   Genomics

Katedra Ekologii   i Ochrony Środowiska

 • Elektoporator
 • Zestaw do analizy i dokumentacji żeli
 • Zautomatyzowany, fluorescencyjny   mikroskop naukowo badawczy z systemem archiwizacji obrazów fluoroscencyjnych
 • Mikroskop odwrócony
 • Inkubator CO2
 • Komory fitotronowe (4 sztuki)
 • Autoklaw laboratoryjny
 • Płatkarka do lodu ze zbiornikiem do lodu
 • Pożywkarka
 • Zmywarka laboratoryjna z suszeniem
 • Laboratorium ruchome (samochód specjalistyczny) ze sprzętem do analizy wyników

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: