tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Ogłoszenia Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii zaprasza na

                             Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniach 18-19.05.2017

            Wzorem lat ubiegłych, wraz z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (CBMiB) Wydziału Biologii US zaprasza na kolejną edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w ramach której przeprowadzimy w dniach 18 i 19 maja br. (czwartek i piątek) różnego typu zajęcia popularnonaukowe z dziedziny nauk biologicznych: wykłady, pokazy, praktyczne zajęcia laboratoryjne, przygotowane pod wspólnym tytułem: „Spotkania z biologią” na bazie laboratoriów i aparatury będącej wyposażeniem Centrum, a przeznaczone dla dla zainteresowanych naukami biologicznymi. Zajęcia są skierowane do grup wiekowych: szkoła średnia i powyżej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na poszczególnych zajęciach istnieje konieczność rezerwacji. Szczegółowe informacje, takie jak harmonogram oraz dane kontaktowe, można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce: Aktualności (http://www.wb.usz.edu.pl/aktualnosci-cbmib) oraz na oficjalnej stronie Dni Otwartych Funduszy Europejskich: dniotwarte.eu - po wybraniu odpowiedniej lokalizacji, terminu i rodzaju atrakcji (Centrum figuruje w bazie „Edukacja i rozwój” oraz w bazie „Warsztaty i szkolenia”). Ze względu na tok prowadzonych równolegle zajęć akademickich zwiedzanie laboratoriów CBMiB poza wyznaczonymi godzinami i salami niestety nie jest możliwe.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt dla zainteresowanych pod tel. 668 616 647 lub 91 444 15 91 –  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

OPIS WYDARZEŃ i ATRAKCJI

Dzień 18.05.2017

Opis wydarzenia

(1000  znaków)

Możliwość wzięcia udziału w różnych zajęciach popularnonaukowych typu warsztaty laboratoryjne i/lub wykłady o szerokiej tematyce biologicznej

Godziny trwania wydarzenia

Od 9.00 do 15.30

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Biologiczny Sherlock Holmes - mini laboratorium kryminalistyczne: Czy to krew,czy nie? (badanie materiału dowodowego). Tajemnice śliny. Kropla moczu – niezwykły ślad biologiczno-kryminalistyczny. Zdradzi Cię odcisk twojego palca…

Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Biochemii Wydziału Biologii US

Miejsce: budynek przy ul. Felczaka 3c – parter, lewe skrzydło od wejścia

Godziny trwania atrakcji

9.00-10.00, 12.00-13.00, 14.00-15.00

 (maksymalnie 12 osób w jednej grupie)

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Zajęcia laboratoryjne: Tajemniczy świat porostów pod lupą i w obiektywie. Obserwacje różnych gatunków porostów. Różne typy zależności glon-grzyb. Symbioza porostowa (co to jest?) w obiektywie mikroskopu.

Zajęcia prowadzi dr Anetta Wieczorek z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii US

Miejsce: budynek przy ul. Wąskiej 13, I piętro (winda), Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Godziny trwania atrakcji

Od 9.00 do 10.00 (maksymalnie 12 osób w jednej grupie)

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Wykład: Pasożyty wirusów – czy to możliwe? Zostaną przedstawione niedawno odkryte elementy biologiczne, jakimi są wirofagi pasożytujące na wirusach, które same są pasożytami.

Wykład prowadzi mgr Paulina Czupryńska z Katedry Mikrobiologii Wydziału Biologii US

Miejsce: budynek przy ul. Wąskiej 13, I p. (winda) sala 102

Godziny trwania atrakcji

Od 11.00 do 11.30 (nawet do 90. osób)

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Wykład: Czym ryzykujemy jadąc w tropiki? Niebezpieczeństwa czyhające na nieostrożnych turystów zwiedzających egzotyczne kraje.

Wykład prowadzi dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US z Katedry Zoologii Ogólnej Wydziału Biologii US

Miejsce: budynek przy ul. Wąskiej 13, I p. (winda) sala 104

Godziny trwania atrakcji

Od 11.00 do 12.00 (nawet do 90. osób)

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Prezentacja: Co oko może zobaczyć w … Pokaz i omówienie różnych hodowli bakteryjnych na płytkach

Zajęcia prowadzi mgr Paulina Czupryńska z Katedry Mikrobiologii Wydziału Biologii US

Miejsce: budynek przy ul. Felczaka 3c, I p. Katedra Mikrobiologii, s. 109

Godziny trwania atrakcji

12.00-13.00, 13.00-14.00 (maksymalnie 12 osób w jednej grupie)

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Zajęcia komputerowe: Poszukaj genu w banku. Z jakich baz danych korzystają biolodzy, jakie informacje otrzymamy dysponując sekwencją DNA oraz komputerem podłączonym do Internetu? Popularne narzędzia bioinformatyczne.

Zajęcia prowadzi dr hab. Lidia Skuza, prof. US z Katedry Biologii Komórki Wydziału Biologii US, Kierownik Centrum Biologi Molekularnej i Biotechnologii

Miejsce: budynek przy ul. Wąskiej 13, II p. (winda) sala 205

Godziny trwania atrakcji

Od 14.00 do 15.30 (maksymalnie 12 osób w jednej grupie)

Dzień 19.05.2017

Opis wydarzenia

(1000  znaków)

Możliwość wzięcia udziału w zajęciach popularnonaukowych typu warsztaty laboratoryjne i wykładzie interaktywnym o tematyce biologicznej

Godziny trwania wydarzenia

Od 11.00 do 14.00

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Zajęcia laboratoryjne: Wykonaj naszyjnik z DNA. Będzie można wyizolować własne DNA i wykonać z niego zawieszkę.

Zajęcia prowadzi dr hab. Lidia Skuza, prof. US z Katedry Biologii Komórki Wydziału Biologii US, Kierownik Centrum Biologi Molekularnej i Biotechnologii

Miejsce: budynek przy ul. Wąskiej 13, parter, Katedra Biologii Komórki, s. 23

Godziny trwania atrakcji

Od 11.00 do 12.30 (maksymalnie 12 osób w jednej grupie)

Opis atrakcji (maksymalnie 2000 znaków)

Wykład interaktywny: Śmiechoterapia – jak pokonać stres. Skąd się bierze śmiech, dlaczego ha-ha, a nie hi-hi? Śmiech a młody wygląd, odchudzanie i sukces w biznesie. Poczucie humoru jako sposób na długowieczność i zdobywanie partnera i przyjaciół.

Zajęcia prowadzi dr hab. Małgorzata Puc, prof. US z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii US

Miejsce: budynek przy ul. Wąskiej 13, I p. (winda), sala 102

Godziny trwania atrakcji

Od 13.00  do 13.45 (nawet do 90. osób)

 

Strona internetowa projektu

http://wb.usz.edu.pl/cbmib

Naczelne Kierownictwo reprezentowane przez Kierownika CBMiB podjęło w roku 2016 decyzję o rozszerzeniu działalności w zakresie prac w oparciu o PN EN ISI/IEC 17025. Od tego czasu decyzje CBMiB ukierunkowane są na pozyskanie zasobów umożliwiających dostosowanie warunków lokalowych i wyposażenia laboratorium do wymagań standardów europejskich oraz na doskonalenie kwalifikacji personelu.

Polityka Jakości sprecyzowana jest w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Mając na uwadze zawsze aktualne wydania dokumentów, zapis normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 jak również innych dokumentów znormalizowanych, stosowany jest w treści dokumentów systemowych w formie skróconej tj. bez roku wydania i uzupełnień.

 

Księga Jakości jest dokumentem opisującym procedury postępowania i funkcjonowanie systemu zarządzania w Pracowni Biologii Molekularnej przy Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: